Burger met geschil stapt zelden naar rechter

DEN HAAG - Burgers stappen bij een geschil slechts in vier procent van de gevallen naar de rechter. De meesten lossen een conflict of geldprobleem zelf op.
Dat blijkt uit het rapport 'Geschilbeslechtingsdelta 2003' van het wetenschappelijk instituut WODC van het ministerie van justitie. Het WODC ondervroeg voor het onderzoek 3500 Nederlanders.Tussen 1998 en 2003 hadden twee van de drie Nederlanders met een geschil te maken. Bij een op de drie ging het mis op het werk of waren er problemen met de levering van goederen en diensten. Ook geldgebrek en het bezit van onroerend goed brachten veel burgers de afgelopen vijf jaar in de problemen. Als er een geschil is, doet bijna de helft van de betrokkenen een beroep op professionele hulp. Meestal is dat …
Dit is 33% van het artikel.

Hele artikel lezen?

Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?