Bunschoten zoekt oplossing thuisonderwijs kinderen

Een oud-gereformeerde inwoner van Bunschoten stuurt vier van zijn achttien kinderen niet naar het voortgezet onderwijs. Zelfs de reformatorische zuil voldoet niet aan zijn principes. Dat leverde hem in 2006 een geldboete op. De gemeente Bunschoten voorziet inmiddels in een alternatief leerplan voor thuisonderwijs. Maar omdat de man in hoger beroep was gegaan, diende de zaak  donderdag bij het gerechtshof.
ARNHEM - Op advies van de kinderrechter heeft de gemeente Bunschoten een convenant gesloten met H.J. Koelewijn, een ouder die vier van zijn achttien kinderen niet naar het Van Lodensteincollege in Amersfoort stuurt. Hij acht de grondslag te breed en de praktijk van het onderwijs te verwaterd. Het convenant voorziet in een leerprogramma met toetsingsmomenten én sancties in geval Koelewijn de afspraken niet naleeft. Het in nauw overleg met diverse betrokkenen opgestelde leerplan vormt onderdeel van een gedoogsituatie van de gemeente, ,,om niet de thans lopende procedures te doorkruisen, bleek …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?