Biobrandstof niet beter voor milieu

AMSTERDAM - Biobrandstof voor autos en het bijstoken van houtresten in elektriciteitscentrales helpen nauwelijks om de hoeveelheid broeikasgas in de atmosfeer te beperken. Met het subsidiëren van dit soort biobrandstof kan daarom beter worden gestopt.

Dat stellen drie leden van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen (KNAW) in een literatuurstudie. Over de toepassing van biobrandstof wordt al jaren gestreden, vooral tussen de milieubeweging en de overheid, die het meestoken van biobrandstoffen hard nodig heeft om de nationale klimaatdoelen te halen. Biomassa is op dit moment in Nederland de belangrijkste bron van hernieuwbare energie, vooral via elektriciteit en warmte uit afvalverbrandingsinstallaties en het meestoken van hout in elektriciteitscentrales. Volgens de onderzoekers concurreert het verbranden van biologisch afval, plan …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?