Bezwaarden vormen kerkverband

GARDEREN - Vijfenvijftig hervormde (wijk)kerkenraden hebben vastgelegd dat ze voorlopig verder gaan onder de naam Nederlandse hervormde gemeente (in hersteld verband). Ze willen zelfstandig de Nederlandse Hervormde Kerk voortzetten.
De kerkenraden hebben donderdagavond in Garderen een notariële akte ondertekend in een besloten bijeenkomst. In de akte spreken ze uit dat ze ,,door Gods genade wensen te blijven op de grondslag van het Woord en de daarop gegronde Nederlandse hervormde belijdenisgeschriften, ondanks de vorming van de PKN''. Ze kiezen hiervoor omdat ze zich niet kunnen vinden in de bredere grondslag van de fusiekerk van hervormden, gereformeerden en lutheranen, Protestantse Kerk in Nederland (PKN).Volgens woordvoerder dr. W. van Vlastuin had de bijeenkomst in Garderen met ongeveer 250 ambtsdragers een ootmo …
Dit is 43% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?