Bestuurscrisis op Johannes Fontanus College in Barneveld

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie

De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad van het christelijke Johannes Fontanus College in Barneveld stapt op, evenals de voorzitter van de raad van toezicht. Ze eisen het vertrek van bestuurder René Minderhoud.

Barneveld

Aanleiding van de crisis is een tevredenheidsonderzoek onder het personeel dat in juni werd gehouden. Daaruit kwam naar voren dat het personeel niet te spreken is over de interne communicatie, de organisatie en het functioneren van de directie van de school. Ook werd duidelijk dat de schoolleiding niet voldoende op de hoogte was van wat er speelt op de school. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad noemde de onderzoeksresultaten ‘bijzonder negatief en eenduidig’ en besloot het vertrouwen in René Minderhoud, voorzitter van het college van bestuur, op te z …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?