Bestuurscrisis bij Vrije Universiteit

AMSTERDAM - De Vrije Universiteit (VU) verkeert in een bestuurlijke crisis, nu in een snoeihard onderzoeksrapport is vastgesteld dat de onderwijskwaliteit van de universiteit onder de maat is.

Gisteren kwamen de decanen van de twaalf faculteiten en het college van bestuur bijeen voor een crisisberaad. De decanen stuurden dinsdag een brandbrief aan de raad van toezicht van de VU. Dit voorjaar zou de VU onderworpen worden aan de sinds kort verplichte instellingstoets. Deze toets voor instellingen in het hoger onderwijs is een kwaliteitsmeting. Gemeten wordt of een universiteit in staat is het niveau van haar opleidingen te waarborgen. Een universiteit die de toets niet haalt, komt onder toezicht te staan van de Onderwijsinspectie. ontluisterend Vooruitlopend op de toets b …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?