Bedrijvige kraamkamer in een mannenklooster

Om zeldzame natuurpareltjes zoals het vliegend hert of de nauwe korfslak te behouden, krijgen in Nederland 162 natuurgebieden een zware Europese bescherming. De Waddenzee is het grootste zogeheten Natura-2000-gebied. Een van de kleinste - met 15 hectare een stipje op de landkaart - is Abdij Lilbosch en voormalig klooster Mariahoop.
ECHT -  Pater Malachias moet de nodige gymnastische toeren uithalen, om op de zolder van zijn kloosterkapel te komen. Op wankele trappetjes boven de gewelven van de gebedsruimte zit zijn lange habijt steeds in de weg. Manoeuvrerend over een smal plankier wijst de monnik op de eerste keuteltjes. Ze verraden de aanwezigheid van een vleermuizenkolonie. De Limburgse Abdij Lilbosch en het naburige voormalige klooster Mariahoop zijn de enige plaatsen in Nederland waar kolonies van de zeldzame ingekorven vleermuis huizen. Deze diertjes danken hun soortnaam ingekorven aan een duidelijke knik in de …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?