Banken maken richtlijn goed bestuur

WASHINGTON - Een groep van 31 ontwikkelingsbanken heeft een internationale standaard geformuleerd voor het toepassen van goed bestuur. De instellingen, waaronder de Nederlandse FMO, ondertekenden eind vorige week in Washington een overeenkomst waarin de richtlijnen zijn opgesteld. Onder de ondertekenaars zijn ook dertien ontwikkelingsbanken uit het Zuiden.
De richtlijnen zullen concreet worden toegepast bij projecten in ontwikkelingslanden waar de banken bij betrokken zijn. Ze zullen bijvoorbeeld alleen in een onderneming investeren als daar geen sprake is van vriendjespolitiek of belangenverstrengeling. In veel bedrijven maar ook bij lokale banken is dat nogal eens het geval. Volgens FMO-bestuursvoorzitter Arthur Arnold moet de overeenkomst dan ook worden gezien in het licht van de corruptiebestrijding. In veel ontwikkelingslanden is corruptie diep geworteld, zowel in ondernemingen als in de publieke sector. Door goed bestuur toe te passen …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?