Balkenende: meer moreel bestuurders

Nederland

ROTTERDAM - Internationale vraagstukken over energie, klimaat, water, onderwijs, gezondheidszorg en mensenrechten zijn te groot om alleen aan overheden over te laten.

Daarom vergen deze vraagstukken betere samenwerking van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Dat bepleitte oud-premier Jan-Peter Balkenende donderdag bij zijn oratie als hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Volgens hem is nadrukkelijke aandacht voor de morele kant van bestuurs noodzakelijk om die samenwerking tot stand te brengen. De nieuwe hoogleraar bestuurskunde gaat de leerstoel Governance, Institutions and Internationalisation bekleden. In zijn oratie stond het begrip governance centraal, wat hij omschrijft als de wijze waarop private en publieke orga …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?