Arts weegt geloof niet mee bij besluit over levenseinde

UTRECHT - In ziekenhuizen beslissen vaak uitsluitend medisch specialisten of behandeling van een patiënt nog zinvol is. Het medische perspectief is daarbij leidend, waardoor levensbeschouwelijke aspecten gemakkelijk ondersneeuwen.

Dat concludeert de artsenfederatie KNMG in een nieuw rapport over behandelen van patiënten in de laatste levensfase. Zelfs als de vraag of er behandeld moet worden in een multidisciplinair overleg wordt besproken, is er vaak te weinig oog voor sociale, psychische, spirituele, culturele en levensbeschouwelijke aspecten. Uit eerder onderzoek is bekend dat ruim zestig procent van de artsen vindt dat patiënten langer worden behandeld dan wenselijk is. Het gaat daarbij niet alleen over patiënten met kanker en andere ernstige ziekten, maar ook om kwetsbare ouderen. God beschikt Het dond …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?