Armoederisico voor 1,1 miljoen Nederlanders

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Het aantal mensen dat met langdurige armoede kampt, nam in 2016 verder toe. Het Centraal Planbureau verwacht dat het risico op armoede dit jaar zal dalen.

Den Haag

Het armoederisico onder de Nederlandse bevolking verminderde sinds 2014 twee jaar op rij. De laatste cijfers, die van 2016, laten een min of meer stabiele situatie zien als het gaat om de totale armoede. Tegelijkertijd tonen ze aan dat de kans op langdurige armoede wel licht is toegenomen. Van langdurige armoede is sprake wanneer een huishouden vier jaar of langer een inkomen heeft onder de zogenoemde ‘lage-inkomensgrens’. Het Centraal Bureau voor de Statistiek bracht woensdag het tweejaarlijks rapport uit over armoederisico en sociale uitsluiting in Nederland.

warme maaltijd

De la …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?