Apk-keuring voor woonwijken

DEN HAAG - Woonwijken die dreigen te verloederen, moeten snel via stedelijke vernieuwingsprojecten behoed worden voor dat verval.
Het ministerie van VROM wil hiervoor een ,,soort apk-keuring'' voor woonwijken opzetten om dergelijke verpaupering vroegtijdig te kunnen signaleren. Het ministerie reageert met dit plan maandag op de aangedragen adviezen van het Burgerplatform VROM 'Leefbaarheid en stedelijke vernieuwing'. Dat gaf half april aan, dat burgers meer betrokken willen en moeten worden bij veranderingen en vernieuwingen in hun wijk of buurt. ,,Het blijkt dat mensen het gevoel hebben dat over hun hoofden heen besloten wordt, zonder met hun wensen rekening te houden'', zo stelde het Burgerplatform.

PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?