Amsterdam verkleint schoolverzuim

AMSTERDAM (GPD) - Amsterdam heeft het aantal leerplichtige kinderen dat geen onderwijs volgt drastisch weten terug te dringen.
In het voorjaar van 2004 gingen 617 kinderen niet naar school, in het najaar nog 303. Momenteel gaan nog zeventig leerplichtige kinderen niet naar school, blijkt uit cijfers van het Meldpunt Thuiszitters van de Samenwerkende Amsterdamse Stadsdelen. Het gaat om kinderen die minstens vier weken niet naar school gaan. Veel meer jongens dan meisjes blijven van school weg, terwijl 81 procent een allochtone achtergrond heeft, veelal Antilliaans/Arubaans.De meeste 'thuiszitters' horen voortgezet onderwijs, zowel vmbo als havo/vwo, te volgen, maar gaan vanwege onder meer ernstige gedragsproblemen niet …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?