Ambtenaar mag huwelijk weigeren

DEN HAAG - Bijna zeven van de tien lezers van het ambtenarenblad Binnenlands Bestuur (68 procent) vinden dat een ambtenaar mag weigeren homostellen te trouwen.

Dat blijkt volgens het blad uit de resultaten van een enquête die via de eigen website werd gehouden. De enquête werd 6936 keer ingevuld. 64 procent vindt dat het voldoende is als een gemeente ervoor zorgt dat homostellen kunnen trouwen in de gemeente waar zij wonen. De helft (52 procent) van de respondenten kwalificeert de discussie over weigerambtenaren als een 'Haagse discussie'. Op de stelling 'de beslissing over het al dan niet gedogen van weigerambtenaren is een principiële keuze die in Den Haag moet worden gemaakt en voor alle gemeenten moet gelden', zegt 42 procent 'ja', 53 pro …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?