Allochtone agenten vaker corrupt

Bekijk dit artikel in de Digitale Editie
Onderzoek: politie haalde agenten met migratieachtergrond binnen die lang niet altijd voldoende kwaliteiten hadden. Agenten, douaniers en marechaussees met een migratieachtergrond zijn relatief vaak betrokken bij omkoping en andere integriteitsschendingen. Zij zijn extra kwetsbaar, omdat in hun doorgaans uitgebreide familie- en kennissenkring relatief vaker criminelen rondlopen die hen actief benaderen.

Amsterdam - Den Haag

Tijdens screeningen van personeel is onvoldoende aandacht geweest voor hun sociale herkomst, schrijft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Veiligheid en Justitie in nieuw onderzoek. Daaruit blijkt dat rechtshandhavers met een migratieachtergrond bij politie, douane, marechaussee en FIOD oververtegenwoordigd zijn bij integriteitsschendingen. Binnen de politie is bij 40 procent van dit soort zaken iemand met een migratieachtergrond betrokken, terwijl deze groep slechts 7 procent van het personeelsbestand uitmaakt. In absolute …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?