Agent vaker ontslagen na delict

DEN HAAG - Vorig jaar zijn 120 politieagenten ontslagen omdat ze de wet of de politieregels hebben overtreden. In 2006 waren dat er nog 113.
Daarnaast kregen 89 agenten voorwaardelijk ontslag (bij herhaling volgt ontslag) en hebben er nog eens 55 zelf ontslag genomen. Dat blijkt uit een registratie van integriteitsschendingen door de Raad van Hoofdcommissarissen. De Bureaus Integriteit en Veiligheid (BIV) van de politie verrichtten vorig jaar 1498 integriteitsonderzoeken, acht procent meer dan in 2006. In iets meer dan de helft van de onderzochte gevallen kon de verdenking worden weerlegd. In 177 gevallen werd een strafbaar feit vastgesteld, in 559 gevallen draaide het om plichtsverzuim. Agenten maken zich vooral schuldig aa …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?