'Aanpak terreur gaat soms boven alles'

AMSTERDAM - Voor het belang van een effectieve terrorismebestrijding zullen de mensenrechten soms moeten wijken. Dat zal per geval bekeken moeten worden. Dat stelde M. Kuijer gisteren in zijn oratie bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar rechten van de mens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
Bij absolute mensenrechten, zoals het folterverbod, zal de belangenafweging steeds ten nadele van de terrorismebestrijding uitvallen. Maar mensenrechten als privacybescherming, godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vergadering en het discriminatieverbod kunnen tijdelijk ondergeschikt gemaakt worden, aldus Kuijer.Kuijer volgt E. Myjer op de leerstoel op. Myjer werd onlangs benoemd als rechter bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.Kuijer bepleit het opnemen van terrorismemaatregelen met betrekking tot opsporingsbevoegdheden in een aparte regelgeving, om besmetti …
Dit is 23% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?