*

Wil een mens deze kroon nog dragen, en kan de kroon zo veel menselijkheid wel verdragen

In de huidige emo-cultuur met haar ideaal van echtheid is het een waagstuk van jewelste: publiek spijt betuigen in de hoop dat het hartelijk en authentiek overkomt. Met deze vermenselijking is het koningschap als erfelijke hondenbaan een beslissende fase ingegaan.

advertentie