*

Geen beperking kerkelijk huwelijk, daarbuiten maximaal vier personen

Bij bruiloften mogen vanaf dinsdagavond maximaal vier mensen aanwezig zijn. Dat maximumaantal geldt niet voor de kerkelijke inzegening binnen het kerkgebouw: religieuze bijeenkomsten zijn uitgezonderd van de maatregel.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie