*

Over de eigenaar van deze krant

Het Nederlands Dagblad wordt in z’n vrijheid zeker wel beperkt door ‘verplichtingen aan uw Belgische baas’?, schreef een bezorgde lezer. Dat zijn momenten waarop we met groot plezier uitleggen wie de echte eigenaar is van deze krant. Dat is namelijk niet een van de twee Vlaamse uitgeefreuzen (Mediahuis en DPG) die nu bijna alle landelijke en regionale kranten en tijdschriften in ons land bezitten.
Het ND wordt uitgegeven door een zelfstandig bedrijf: Nedag Uitgevers BV, onder directie van een uitgever en een hoofdredacteur tezamen. Deze onderneming is eigendom van de Stichting Nederlands Dagblad. Het bestuur van deze stichting (zonder winstoogmerk) telt vijf leden. Zij hebben zich niet ingekocht door kapitaal in te brengen of aandelen te kopen, maar zijn vanwege hun deskundigheid tot bestuurslid benoemd. Dat is vrijwilligerswerk zonder vergoeding. Dit bestuur waakt over een erfgoed dat gedurende 75 jaar door onze abonnees is gevormd. En zijn enige doel is, de continuïteit van de onderneming te bewaken, zodat deze christelijke journalistiek kan blijven uitgeven.
Sinds deze week heeft de stichting een nieuwe voorzitter, Tabe Jan Schutte uit Bennekom. Hij nam de hamer over van Jan de Jong uit Ede, die tien jaar voorzitter is geweest - en dus in 2012 mee besliste over de benoeming van de huidige directie. Schutte is in het dagelijks leven notaris, een ambt dat goed past bij zijn nieuwe nevenfunctie: het besturen van een rechtspersoon die eigenaar is van een zelfstandig mediabedrijf.
Het stichtingsbestuur beslist niet mee over de journalistieke inhoud en opiniërende koers van de krant. De directie praat wel (gemiddeld twee keer per jaar) met haar aandeelhouder: over de strategie en resultaten van het bedrijf. Formeel gaat dit overigens via de voorzitter van de raad van commissarissen (RvC). Ook die RvC telt vijf leden; hij is door de stichting aangesteld als 'toezichthouder' op de directie en kijkt dus van dichterbij mee naar bedrijfsvoering, beleid en resultaten. Maar ook met de RvC hebben we het niet over iets als de lijn van onze commentaren.
Zijn er dan helemaal geen raadgevers met wie de (hoofd)redactie geregeld over de inhoud van de krant discussieert? Gelukkig wel: er is ook een raad van advies, die zo'n vier keer per jaar met ons in de kranten duikt. Dan gaat het juist wel over de koers, meningen en journalistieke aanpak. Maar die adviseurs - een gevarieerd gezelschap van betrokken christenen met brede expertise, ervaring en deskundigheid - staan juist helemaal buiten het eigenaarschap en het zakelijk toezicht op de onderneming.
Zo is het trouwens ook bij kranten met een eigenaar in België: een redactiestatuut bewaakt de journalistieke onafhankelijkheid ten opzichte van het bedrijf en het aandelenkapitaal.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie