*

De strafbaarheid van groepsbelediging is een redeloos wetsartikel

Het Wetboek van Strafrecht verbiedt groepsbelediging. PVV-leider Wilders kon daarvoor veroordeeld worden, omdat zijn fractie haar initiatiefvoorstel tot het schrappen van WbS artikel 137c nooit heeft doorgezet. Terwijl daar heel redelijke argumenten voor zijn – want wat kenmerkt nou een ‘groep’?