*

Het is nu pompen of verdrogen: ‘Het probleem is dat wij hier geen eigen wateraanvoer hebben’

Waterschappen moeten noodmaatregelen nemen tegen de aanhoudende droogte. Maar de drogere zomers en het sterk ontwaterde land vragen om structurele oplossingen.