*

Milieudefensie: Grote vervuilers en zware industrie betalen maar weinig milieuheffing

Tussen de ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn spanningen ontstaan over de verdeling van de kosten voor het klimaatbeleid.

Nederland

meer ‘Nederland’