*

Chaos bij aanpak achterstanden asielverzoeken: ‘De telefoon wordt niet opgenomen. Overleg is onmogelijk’

De speciale afdeling die voor het einde van dit jaar duizenden achterstallige asielaanvragen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND moet afhandelen, functioneert slecht. Dossiers die deze afdeling heeft opgesteld zijn incompleet, gehoren worden op het laatste moment afgezegd en telefoontjes en mails blijven onbeantwoord.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie