Luister naar

Vrouw met zoantropie dacht etmaal lang dat ze een kip was

Nieuws
Een 54-jarige dame had gedurende 24 uur lang de waan een kip te zijn. De zeer zeldzame aandoening waarbij mensen denken een dier te zijn, wordt mogelijk vaak niet herkend, schrijven onderzoekers van de Universiteit Leuven.
Margreet Vermeulen
woensdag 29 juli 2020 om 03:00
De gedachte dat ze een kip was, uitte de vrouw door te zeggen dat men ‘vergeten was haar op stok te zetten’.
De gedachte dat ze een kip was, uitte de vrouw door te zeggen dat men ‘vergeten was haar op stok te zetten’. beeld anp / Jasper Juinen

Amsterdam

‘Zoantropie’ heet de ziekte waarbij mensen denken dat ze in een dier zijn veranderd en/of zich gedragen als een dier. Tussen 1850 en 2012 zijn wereldwijd maar 56 gevallen beschreven. Het kunnen allerlei dieren zijn. De casus van de kip staat uitgebreid beschreven in het julinummer van het Tijdschrift voor Psychiatrie.

De patiënt in kwestie werd door haar broer naar de spoedeisende hulp gebracht, omdat ze acuut afwijkend gedrag vertoonde. Met intervallen van enkele minuten blies ze haar wangen op en kakelde als een kip. Soms kraaide ze. Tussendoor was ze aanspreekbaar en kon ze vertellen dat ze vijf nachten amper had geslapen en dat ze al dagenlang het gevoel had dat haar ledematen flapperden en niet meer op haar lichaam pasten. De gedachte dat ze een kip was, uitte ze door te zeggen dat men ‘vergeten was haar op stok te zetten’.

Nog tijdens haar verblijf op de eerste hulp kreeg de vrouw een epileptische aanval, waarna de artsen haar enkele uren in slaap brachten. Bij het ontwaken was de waan verdwenen.

ernstige aandoening

Zoantropie gaat meestal gepaard met een stoornis in het schizofrene spectrum, een psychotische depressie, bipolaire stoornis of een andere ernstige psychische aandoening. De Belgische vrouw kampte met depressie en slaapstoornissen. De dierenwaan kan kort duren, maar ook jaren. Sinds de komst van psychofarmaca, zoals antipsychotica en antidepressiva, genezen meer patiënten.

De oorzaak van deze opmerkelijke aandoening is onduidelijk. Er kan een traumatische ervaring aan ten grondslag liggen of een onopgelost innerlijk conflict. Tegenwoordig worden hersenscans gemaakt om te kijken of de waan een bijeffect is van bijvoorbeeld een klein herseninfarct of epileptische activiteit. Bij sommige gevallen van zoantropie is de lichamelijke ervaring van het zelf gestoord, zoals bij deze Belgische mevrouw bij wie het gevoel in de ledematen was veranderd.

De Leuvense psychiaters willen met hun uitgebreide gevalsbeschrijving collega-psychiaters attenderen op het bestaan van de aandoening. Het vermoeden is dat de aandoening niet altijd wordt herkend, omdat niet alle patiënten kunnen verwoorden wat ze meemaken en soms alleen dierengeluiden maken.

De Belgische patiënt is met succes behandeld voor haar depressie en slaapstoornissen. Na ongeveer een jaar arbeidsongeschiktheid kon zij haar werk weer hervatten en deden zich geen depressieve gevoelens, psychotische verschijnselen of epileptische aanvallen meer voor. <

Mail de redactie
Mail de redactie
Heeft u een tip over dit onderwerp, ziet u een spelfout of feitelijke onjuistheid? We stellen het zeer op prijs als u ons daarover een bericht stuurt.
Afbeelding

'Iedereen in de Tweede Kamer weet dat stikstofdoelen in 2030 niet worden gehaald'

De bouwwereld en natuurorganisaties willen geen pauze in het stikstofbeleid, boeren vinden dat die nodig is. ‘Je kunt je bedrijf niet vandaag of morgen omgooien, het is geen pannenkoek.’

Afbeelding

Stilte en strijd

Afbeelding

Aanraken in therapie: waarom zou je en waar ligt de grens? 'Je lijf leren voelen kun je niet met je hoofd alleen'

Cliënten van Kees Roest zijn beschadigd door zijn therapievorm van aanraken, meldde de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd deze week. Wat is het doel van aanraken in therapie, en waar ligt de grens?

Afbeelding

Gomarus-bestuurder Edwin van Hoorn over de identiteitsverklaringen: 'Iedereen mag zichzelf zijn bij ons'

Het Gomarus College keurt homoseksualiteit niet af, schreef minister Wiersma, terwijl hij dat eerder wél stelde. Schoolbestuurder Van Hoorn: 'Volksvertegenwoordigers moeten zorgvuldig zijn, dat wens ik hen toe.'

Afbeelding

Wat kan het werk betekenen voor jonge ouders? 'Vraag als leidinggevende: lukt het allemaal met de baby?'

Het combineren van een baan en hun gezin breekt veel jonge ouders op. Hoe kunnen werkgevers helpen? 'Stel als leidinggevende vragen als: hoe gaat het thuis, lukt het allemaal met de baby?'

Afbeelding

Zo slecht gaat het met de natuur in Nederland. Stikstof grote boosdoener

De natuur in Nederland staat flink in het rood, staat in het tweejaarlijkse rapport over de staat van de Nederlandse natuur. Stikstof, vermesting en droogte zijn de boosdoeners. Grootschalig natuurherstel is nodig.