Volgens haar is het ‘heel logisch’ dat er tussentijds keuzes worden aangepast, zoals vandaag blijkt uit de inventarisatie van cijfers van het Donorregister vanaf 2015. ‘Ik ken iemand die pro-orgaandonatie is, maar ervoor kiest om zolang ze kinderen in de lagereschoolleeftijd heeft, deze keuze tijdelijk te wijzigen in “nee”.’