Politie 216 keer ‘onprofessioneel’

De politie heeft vorig jaar geweld toegepast bij 14.507 incidenten. Het gaat soms om de betrokkenheid van verscheidene agenten of om meerdere vormen van wapengebruik. Dat in ogenschouw genomen werd er 23.939 keer geweld gebruikt door agenten en 27.574 keer naar een wapen gegrepen. In iets minder dan 1 procent van alle politiemeldingen is geweld gebruikt.

Nederland

meer ‘Nederland’