Experimenteren met strokenteelt | Nederlands Dagblad

Experimenteren met strokenteelt

De grond is nog droog, maar de gewassen op de Boerderij van de Toekomst in Lelystad groeien wel. Niet een akker vol aardappels, maar om de beurt een strook aardappels, zomertarwe of veldboon.