De wolf kan in Europa gaan waar hij wil. Zijn leefgebied wordt automatisch extra beschermd

Vestiging van een wolf betekent dat een gebied zich min of meer automatisch kwalificeert als Natura 2000-gebied. Dat heeft gevolgen: een weg aanleggen of een windmolen plaatsen kan moeilijker worden. De nationale overheid moet het initiatief nemen, maar Europa kan ingrijpen, want de natuur moet beschermd worden en zich herstellen.

Nederland

meer ‘Nederland’