Geen aanwijzingen grote rol kind

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. De onderzoekers hebben daar althans 'geen aanwijzingen' voor gevonden. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. 'Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen', schrijven de wetenschappers. Ze baseren zich zowel op eigen onderzoek als op wetenschappelijke studies uit het buitenland. 'Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, zoals bij influenza bekend is, lijkt minder vaak voor te komen', luidt de conclusie. In Nederland volgde het RIVM besmettingen binnen 54 gezinnen van volwassenen bij wie het virus was vastgesteld.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie