*

De IND werkt willekeurig en niet transparant en maakt het rechters daardoor moeilijk een goed oordeel te vellen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is bij het beoordelen van asielverzoeken vaak niet transparant en zorgvuldig genoeg. De informatie die de dienst gebruikt om de situatie in de landen van herkomst te toetsen, is willekeurig en niet altijd naar de bron te herleiden.

  • aangepast 07:12