*

Medicijnresten uit de sloot halen. Hoe gaat dat?

Het water dat vanuit rioolzuiveringsinstallaties op het oppervlaktewater wordt geloosd bevat restanten van medicijnen. De waterschappen zoeken manieren om die eruit te halen.

De een werkt met een rietveld waar gezuiverd afvalwater doorheen wordt geleid, de ander combineert bestaande technieken.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie