*

Twee derde masterstudies in andere taal, meestal Engels

Twee derde van de masteropleidingen wordt gegeven in een andere taal dan het Nederlands, meestal het Engels.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie