Andere stikstofcijfers door meerekenen van watergebieden

De stikstofcijfers die het Mesdag Zuivelfonds donderdag presenteerde, verschillen aanzienlijk van de gegevens van het RIVM.

  • Cor Speksnijder / vk