Leenstelstel pakt nadeligst uit voor middeninkomens

Studenten uit middeninkomengezinnen zijn het slechtst af met het leenstelsel. Zij krijgen veelal geen of een lage aanvullende beurs, terwijl hun ouders relatief weinig bijdragen aan hun studiekosten.