*

Genderneutrale aanpak geweld pakt fout uit

De aanpak van (huiselijk) geweld tegen vrouwen komt in het gedrang doordat Nederland kiest voor een ‘genderneutrale aanpak’. Juist deze benadering kan leiden tot een blinde vlek, terwijl vrouwen veel vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld dan mannen. Het kan er zelfs onbedoeld toe leiden dat vrouwen opnieuw met huiselijk geweld te maken krijgen.

  • redactie vk aangepast 14:40