*

Leescrisis op scholen bestrijden

Taal is niet alleen die saaie d’s en t’s, taal en lezen zijn ook leuk, laten veertig Schoolschrijvers zien aan basisschoolleerlingen in heel het land. Ze brengen de fantasie terug in de klas.

Nederland

meer ‘Nederland’