Bijziendheid of myopie (de medische benaming) is de afgelopen veertig jaar wereldwijd sterk toegenomen, ook in Nederland. Van de zestigjarige Nederlanders heeft één op de vier een bril met minglazen, bij veertigjarigen is dat één op de drie en bij twintigjarigen één op de twee. ‘Er zijn in Nederland nu al meer minbrillen dan leesbrillen in omloop’, zegt Petra de Wal van het Oogfonds.