‘We leven langer, dus neem je tijd’

Jongeren denken dat ze zichzelf enorm hoge eisen moeten stellen. Jan Bransen, hoogleraar Filosofie aan de Radboud Universiteit, geeft dinsdagavond in Drachten een lezing met de titel ‘Omlaag die lat’.