*

Steeds grotere windmolens, steeds meer bezwaren

Om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen, wil de overheid meer gebruik maken van windenergie. De windturbines die hiervoor moeten zorgen, wekken steeds meer energie op, maar zorgen ook voor bezwaar.

  • Jasper den Boon aangepast 13:55

Nederland

meer ‘Nederland’