Dit adviseert het Adviescollege Stikstofproblematiek onder leiding van Johan Remkes. De commissie, die in september 2019 al een zwaarwegend advies over de stikstofproblematiek uitbracht, noemt het ‘rechtvaardig’ dat ook de luchtvaartsector minder ruimte krijgt om stikstof uit te stoten. Het kabinet, de opdrachtgever van dit rapport, zou bij de besluitvorming over de groei van Schiphol en het openstellen van Lelystad Airport de gevolgen voor de stikstofuitstoot ‘volwaardig, volledig en integraal’ moeten beoordelen.