*

Iedereen kan van een stuk landbouwgrond natuur maken

Henny Brinkhof kocht voormalige landbouwgrond en maakt daar bloemrijk blauwgrasland van, de meest hoogwaardige natuur op voedselarme grond.

Een vrolijk stemmend initiatief tegen de achtergrond van een beladen stikstofdebat.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie