*

Griekenland en de trojka in het Maagdenhuis

AMSTERDAM - In 1969 was de Maagdenhuisbezetting vooral politiek geïnspireerd. Bij de huidige bezetting gaat het om mentale vervreemding tussen bestuurders en hoogleraren enerzijds en studenten anderzijds.