School tobt met vluchtelingenkind

AMSTERDAM - Traumas, gedragsproblemen, taalachterstanden; nieuwe groepen kinderen van vluchtelingen en Oost-Europese migranten vormen een groeiend probleem voor basisscholen. Ze zijn er niet op toegerust.