Probleemgezin kost gemeente nog te veel tijd

ENSCHEDE - De zorg voor multiprobleemgezinnen kost veel tijd bij de uitvoering van de zorg- en welzijnstaken van gemeenten. Hierdoor houden hulpverleners in wijkteams nauwelijks tijd over om andere probleemgezinnen op het spoor te komen of wijkbewoners te stimuleren voor elkaar te zorgen.