Meer jongens naar de pabo

DEN HAAG - Het aantal meesters op de basisschool is de laatste jaren fors afgenomen, maar pabos lijken er voorzichtig in te slagen meer mannelijke studenten te werven. Afgelopen schooljaar zijn 1641 jongens aan de lerarenopleidingen voor het basisonderwijs begonnen, een stijging van 15 procent.

Nederland

meer ‘Nederland’