Movisie wil onderzoek ontspoorde mantelzorg

UTRECHT - Er is te weinig zicht op hoe vaak mantelzorg leidt tot mishandeling of verwaarlozing. De overheid moet daarom landelijk onderzoek doen naar ontspoorde mantelzorg. Zon nulmeting is noodzakelijk om de gevolgen te meten van het overheidsbeleid waardoor zorgbehoevenden steeds vaker en langer thuis wonen.

Nederland

meer ‘Nederland’