Meer gesprek in de nacht

In het donker praten we makkelijker, geven we onszelf eerder bloot. Iedere verpleegkundige die nachtdiensten draait kent dat kampvuureffect.