Elektrische auto moet luider

BRUSSEL - Elektrische autos moeten binnen de bebouwde kom meer geluid maken, zodat bijvoorbeeld slechtzienden er rekening mee kunnen houden dat zon auto er aankomt. Anders gebeuren er ongelukken.