*

Kruising vaarwegen riskant

DEN HAAG - De internationale scheepvaart op open zee kent geen verkeerstoren die bij gevaarlijke situaties kan ingrijpen. Omdat de kans op scheepsbotsingen op kruisingen tussen verschillende vaargeulen te verminderen, worden de vaarroutes op de Noordzee vanaf volgend jaar hertekend.

Nederland

meer ‘Nederland’

advertentie